+66 (0) 2731 - 1029 center@ncp.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารนักลงทุน

Featured Video Play Icon

2018 FITNE Coffee – Choose Calories

อาย กมลเนตร” แนะนำผู้หญิงยุคใหม่ “ต้องเลือก” แล้วคุณล่ะเลือกดื่มกาแฟจากอะไร ? หลายคนอาจเลือกดื่มกาแฟจากร้านดัง เมล็ดกาแฟ…

Featured Video Play Icon

2018 FITNE Coffee – เลือกกาแฟทั้งที เลือกที่แคลอรี่ และสูตรที่ใช่

อาย กมลเนตร” แนะนำผู้หญิงยุคใหม่ “ต้องเลือก” แล้วคุณล่ะเลือกดื่มกาแฟจากอะไร ? หลายคนอาจเลือกดื่มกาแฟจากร้านดัง เมล็ดกาแฟ…