+66 (0) 2731 - 1029 center@ncp.co.th

กิจกรรมเพื่อสังคม

มอบเงินบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม ให้กับสภากาชาดไทย

คุณนรเศรษฐ์ บุญพารักษ์ ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคอีสาน โดยมี คุณวรุณยุพา สุวรรณกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สภากาชาดไทย

ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าวได้รับจากพนักงานจำนวน 10,500 บาท บริษัทฯ สมทบเพิ่ม 89,500 บาท รวม 100,000 บาท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา