+66 (0) 2731 - 1029 center@ncp.co.th

ร่วมงานกับ NCP

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Position Location
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (บรรจุภัณฑ์) โรงงานลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
หัวหน้าส่วนงานวิจัย โรงงานลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
เจ้าหน้าที่คลังอะไหล่ โรงงานลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
พนักงานคลังสินค้า โรงงานลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน โรงงานลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
เจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน โรงงานลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
ผู้แทนขายต่างจังหวัด (ตะวันออก, เหนือ) โรงงานลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)