เจ้าหน้าที่คลังอะไหล่

Full Time
โรงงานลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
Posted 3 ปี ago

รายละเอียดงาน :
• รับผิดชอบงานการควบคุมและเบิกจ่ายอุปกรณ์ และอะไหล่ต่างๆ
• ดูแลเอกสารการเบิก-จ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ให้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ของส่วนงานคลังอะไหล่
• จัดทำรายงานต่างๆ ของส่วนคลังอะไหล่
• ควบคุมการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ ISO และ 5 ส. เป็นต้น
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office: Excel และ Word ได้ดี
• มีใจรักงานบริการ และสามารถติดต่อประสานงานได้ดี
• มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานด้านเอกสาร และการบันทึกข้อมูล
• มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ ISO และ 5 ส. ขั้นพื้นฐาน
• มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• วันทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ เสาร์เว้นเสาร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
• มีบุคคลค้ำประกันได้ และเงื่อนไขการค้ำประกันอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดได้

สถานที่ทำงาน :
• โรงงานลาดพร้าว 107 จ.กรุงเทพ

ติดต่อสอบถาม :
• โทร 02-731-1029 ต่อ 6202-4
• อีเมล RecruitTeam@ncp.co.th

Job Features

Job CategoryRecruit NCP
Rank1

Apply Online