ผู้แทนขายต่างจังหวัด (ตะวันออก, เหนือ)

Full Time
โรงงานลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
Posted 3 ปี ago

รายละเอียดงาน :
• นำเสนอสินค้าและขายสินค้า
• เก็บบัญชีขายสินค้า
• รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่
• เก็บข้อมูลตลาดและสินค้าคู่แข่ง
• การให้บริการหลังการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายของบริษัท
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
• เพศชาย / หญิง อายุ 24 – 35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การขาย, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์งานขายเครดิตลูกค้าต่างจังหวัด 1 – 3 ปี ด้านการขายสินค้าอุปโภค-บริโภค หรือที่เกี่ยวข้อง
• สามารถขับรถยนต์กระบะเกียร์ธรรมดาได้ (ติด GPS) มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง และสามารถออกต่างจังหวัดได้
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office (Excel, Word, PowerPoint) ได้
• สามารถนำคอมพิวเตอร์ Note Book มาใช้ในการทำงานได้
• มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีบุคคลค้ำประกัน และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้ำประกันอื่นๆ ได้

สถานที่ทำงาน :
• โรงงานลาดพร้าว 107 จ.กรุงเทพ

ติดต่อสอบถาม :
• โทร 02-731-1029 ต่อ 6202-4
• อีเมล RecruitTeam@ncp.co.th

Job Features

Job CategoryRecruit NCP
Rank2

Apply Online