เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (บรรจุภัณฑ์)

Full Time
โรงงานลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
Posted 3 ปี ago

รายละเอียดงาน :
• สั่งซื้อ และติดตามการจัดซื้อสินค้ากับผู้ขาย
• การหาผู้ขายรายใหม่
• ติดตามกำหนดการส่งมอบสินค้ากับผู้ขาย
• ติดตามข่าวสาร ตามแหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับราคา และแนวโน้มอื่นๆของวัตถุดิบในความรับผิดชอบ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามกำหนด
• จัดทำเอกสารในระบบ ISOและจัดทำรายงานจัดซื้อ

คุณสมบัติ :
• เพศหญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
• มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
• หากมีความรู้และสามารถใช้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ (และเสาร์สิ้นเดือน) เวลา 08.30 – 17.30 น.
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

สถานที่ทำงาน :
• โรงงานลาดพร้าว 107 จ.กรุงเทพ

ติดต่อสอบถาม :
• โทร 02-731-1029 ต่อ 6202-4
• อีเมล RecruitTeam@ncp.co.th

Job Features

Job CategoryRecruit NCP
Rank1

Apply Online