+66 (0) 2731 - 1029 center@ncp.co.th

โครงการ จิตสงบ ใจเป็นสุข

Peace in Mind พลังธรรมเปลี่ยนชีวิต พลังชีวิตสร้างคุณธรรม พร้อมนำสู่สังคม

Peace in Mind จิตสงบใจเป็นสุข ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 ในหัวข้อ “พลังธรรมเปลี่ยนชีวิต พลังชีวิตสร้างคุณธรรม พร้อมนำ สู่สังคม” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ บรรยายธรรมโดย พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องมนธรรม บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด