ข่าวสาร

NCP ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่13

   กิจกรรมเพื่อสังคม    NCP ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่13
การบริจาคโลหิต นอกจากจะเป็นการทำบุญแล้ว ตัวเรายังได้สุขภาพดีตอบแทนกลับมาอีกด้วย

NCP ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 13 ถือเป็นกิจกรรมที่บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด (NCP) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฟิตเน่ และน้ำขิง ฮอทต้า จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกในการทำความดีตอบแทนสังคมทุกครั้งที่มีโอกาส และขอขอบคุณธนาคารเลือดโรงพยาบาลราชวิถี สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้และตลอดมา

การบริจาคโลหิต นอกจากจะเป็นการทำบุญแล้ว ยังมีส่วนช่วยทำให้สุขภาพร่างกายได้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น

1. ร่างกายได้สร้างเม็ดเลือดใหม่ ๆ ซึ่งแข็งแรงและทำงานได้ประสิทธิภาพกว่าเดิม ทำให้เม็ดเลือดแดงลำเลียงออกซิเจนได้เต็มที่ เม็ดเลือดขาวทำลายสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้น และเกล็ดเลือดซ่อมแซมรอยฉีกขาดของหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ลดความเสี่ยงของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เพราะมีผลการวิจัยที่พบว่า การบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนช่วยให้ธาตุเหล็กที่สะสมในร่างกายลดลง โดยธาตุเหล็กนี้อาจก่อให้เกิดอนุมูลอิสระที่ส่งผลต่อภาวะโรคหัวใจและโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้

3. ลดความเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดแดงตีบ เพราะการเจาะเลือดออกเป็นประจำ มีส่วนช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ส่งผลให้ภาวะความดันโลหิตลดลง ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง และทำให้สัดส่วนไขมันดีมากกว่าไขมันไม่ดี ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดตีบและอุดตันได้

4. ได้ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุก 3 เดือน เช่น การวัดความดันโลหิต การตรวจภาวะโลหิตจาง ทำให้ทราบหมู่โลหิต ทั้งระบบ A B O และระบบ Rh และการตรวจสารเคมีในโลหิต (บริการตรวจปีละ 1 ครั้ง) ผู้ที่บริจาคโลหิตจำเป็นต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ โดยงดเว้นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี, ไวรัสตับอีกเสบ ซี, ซิฟิลิส และ เอดส์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริจาคเอง และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้รับ นอกจากนี้ ผู้บริจาคจะได้รับการตรวจเชื้อเหล่านี้ทุกครั้ง เพราะโลหิตทุกยูนิตที่ได้รับ การบริจาคต้องผ่านกระบวนการคัดกรองเชื้อต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ การที่ผู้บริจาคทราบว่าตนเองมีการติดเชื้อเหล่านี้จะมีประโยชน์มาก เพราะเชื้อทุกตัวมียารักษาได้

NCP ขอขอบคุณเพื่อนพนักงาน ผู้บริหารทุกท่าน รวมทั้งบริษัทข้างเคียง และสมาชิกชุมชน บ้านใกล้เรือนเคียง บริเวณลาดพร้าว 107 ที่ร่วมกันสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการทำความดีบริจาคโลหิตในโครงการ NCP ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 13 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตกับ NCP ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่13 นี้ จำนวน 62 ท่าน ได้รับบริจาคโลหิตรวม 21,250 CC

“หนึ่งหยดโลหิตเพื่อชีวิตพี่น้องชาวไทย และเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้มีน้ำใจทุกคน”
กลับ
วันที่ : 3/7/2019
อ่าน : 3,641
SHARE