ข่าวสาร

Big Cleaning Day ดูแล NCP ให้น่าอยู่ รักษาที่ทำงานให้น่ามอง

   กิจกรรมเพื่อสังคม    Big Cleaning Day ดูแล NCP ให้น่าอยู่ รักษาที่ทำงานให้น่ามอง
เพราะ บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด เป็นสถานที่ที่พนักงานทุกคนต้องใช้ชีวิตและปฏิบัติงานเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ใน 3 ของวัน หรือเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองก็ว่าได้

Big Cleaning Day จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนร่วมด้วยช่วยกันดูแล NCP ให้น่าอยู่ รักษาที่ทำงานให้น่ามอง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงานที่ส่งตัวแทนมาเป็นอาสาสมัครร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง, บริเวณภายในรั้วบริษัทฯ, บริเวณนอกรั้วบริษัทฯ และจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย รักษามาตรฐานคุณภาพด้านการผลิตอาหาร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีแก่บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อหรือเยี่ยมชมบริษัทฯ อีกด้วย
กลับ
วันที่ : 1/8/2016
อ่าน : 3,502
SHARE