ข่าวสาร

น้ำขิง ฮอทต้า ได้สัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ”

   ข่าวประชาสัมพันธ์    น้ำขิง ฮอทต้า ได้สัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ”
คุณวิศิษฎ์ บำรุงกิจ ประธานบริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำขิง ฮอทต้า เป็นตัวแทนรับใบประกาศนียบัตร จากการเข้าร่วมโครงการสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในฐานะผู้ประกอบการที่ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการจากผลิตภัณฑ์น้ำขิง ฮอทต้าพลัส ขิงผสมเห็ดสกัด, ฮอทต้าพลัส ขิงผสมโสมสกัด, ฮอทต้า ขิง 100% และ ฮอทต้า ขิงต้นตำรับผสมน้ำผึ้ง น้ำขิงที่ปลอดภัย จากการเป็น*โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ทางเลือกในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่ปรุงรสหวาน มัน เค็ม เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของสุขภาพคนไทยจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น กินหวาน มัน เค็ม มากเกินไป ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็น *โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) แต่เราสามารถหลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้ โดยการแนะนำให้ผู้บริโภครู้จัก หรือสังเกตสัญลักษณ์ “เครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพ” แบบเดียวกับที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านเกณฑ์ตรวจคุณค่าทางโภชนาการจาก “หน่วยรับรองการใช้สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” มาแล้วนั่นเอง

*โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) Non-communicablediseases ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้กำลังเป็นภัยคุกคามสุขภาพของคนไทยอยู่ในขณะนี้
กลับ
วันที่ : 8/9/2016
อ่าน : 2,086
SHARE