ข่าวสาร

Peace in Mind “ความพอเพียงและพอดี”

   โครงการจิตสงบใจเป็นสุข    Peace in Mind “ความพอเพียงและพอดี”
บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงานโครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ครั้งที่ 3 ผ่านวลีธรรมจากการบรรยายธรรมะในเรื่อง “ธรรมกับการทำงาน” หัวข้อ “ความพอเพียงและพอดี” ด้วยแนวคิดแนวคิดสร้างสรรค์ความสุขในงาน สู่ความสุขในใจ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคน นำพระธรรมมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
สอดคล้องกับหลักแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในเรื่องของความพอเพียงและพอดี เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงศาสตร์การใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง

บรรยายธรรมโดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
กลับ
วันที่ : 3/9/2010
อ่าน : 1,435
SHARE