ข่าวสาร

Peace in Mind “ธรรมกับการทำงาน และพระคุณแม่”

   โครงการจิตสงบใจเป็นสุข    Peace in Mind “ธรรมกับการทำงาน และพระคุณแม่”
บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงานโครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ครั้งที่ 2 ผ่านวลีธรรมจากการบรรยายธรรมะในหัวข้อ “ธรรมกับการทำงาน และพระคุณแม่” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคน นำพระธรรมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการทำงาน นอกจากนี้ วลีธรรมเพื่อให้ลูกทุกคนได้รู้จักถึงความกตัญญูรู้คุณต่อมารดาผู้ให้กำเนิดในช่วงวันแม่แห่งชาติด้วย

บรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
กลับ
วันที่ : 3/9/2010
อ่าน : 1,482
SHARE