ข่าวสาร

Peace in Mind “ธรรม (ทำ) เพื่อแม่” บรรยายนิคมอมตะ ชลบุรี

   โครงการจิตสงบใจเป็นสุข    Peace in Mind “ธรรม (ทำ) เพื่อแม่” บรรยายนิคมอมตะ ชลบุรี
ครบรอบการก่อตั้ง 30 ปี บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงานโครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 23 ผ่านวลีธรรมจากการบรรยายธรรมะในเรื่อง “เปิดสวิตซ์ ให้ใจคลิกธรรม” หัวข้อ “ธรรม (ทำ) เพื่อแม่” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคน นำพระธรรมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการทำงาน
นอกจากนี้ วลีธรรมยังกล่าวถึงคำสอนของแม่ ซึ่งหมายถึงการนำคำสอนจากบุพการี เพื่อมาสร้างสิ่งดี ๆ ในสังคมด้วย ซึ่งการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

บรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
กลับ
วันที่ : 25/8/2016
อ่าน : 2,357
SHARE