ข่าวสาร

Peace in Mind “พระคุณแม่”

   โครงการจิตสงบใจเป็นสุข    Peace in Mind “พระคุณแม่”
กิจกรรมที่ บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดขึ้นเป็นประจำ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคน มีความสงบสุขทางใจและได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริง อันนำไปสู่การดำรงชีวิตที่ดี หลีกพ้นจากการใช้ชีวิตที่แสนลำบาก และพร้อมเผชิญปัญหาที่ก่อให้เกิดทุกข์ได้ตลอดเวลา โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 24 ผ่านการบรรยายวลีธรรมในเรื่อง “พลังธรรมเปลี่ยนชีวิต พลังชีวิตสร้างคุณธรรม พร้อมนำสู่สังคม” หัวข้อ “พระคุณแม่” โดยพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

บรรยายธรรมโดย พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
กลับ
วันที่ : 3/8/2017
อ่าน : 2,235
SHARE