ข่าวสาร

Peace in Mind “สติ นั้นสำคัญไฉน”

   โครงการจิตสงบใจเป็นสุข    Peace in Mind “สติ นั้นสำคัญไฉน”
บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงานโครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ครั้งที่ 17 ผ่านวลีธรรมจากการบรรยายธรรมะในเรื่อง “ธรรมกับการทำงาน” หัวข้อ “สติ” นั้นสำคัญไฉน โดยพระประสงค์ ปริปุณฺโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคน นำพระธรรมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการทำงาน

บรรยายธรรมโดย พระประสงค์ ปริปุณฺโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา / วัดบางปลากด นครนายก
กลับ
วันที่ : 10/12/2013
อ่าน : 1,524
SHARE