ข่าวสาร

Peace in Mind “สติสร้างปัญญา นำพาสุข”

   โครงการจิตสงบใจเป็นสุข    Peace in Mind “สติสร้างปัญญา นำพาสุข”
บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงานโครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ครั้งที่ 5 ผ่านวลีธรรมจากการบรรยายธรรมะในเรื่อง “ธรรมกับการทำงาน” หัวข้อ “สติสร้างปัญญา นำพาสุข” โดยพระพรพล ปสนฺโน เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคน นำพระธรรมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการทำงาน

บรรยายธรรมโดย พระพรพล ปสนฺโน
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
กลับ
วันที่ : 9/11/2010
อ่าน : 1,452
SHARE