ข่าวสาร

Peace in Mind “สมดุลรัก”

   โครงการจิตสงบใจเป็นสุข    Peace in Mind “สมดุลรัก”
เพื่อให้ทุกคนมีความรัก โดยสามารถรักษาสมดุลกับการใช้ชีวิตและการทำงานได้อย่างราบรื่น บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงานโครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ผ่านวลีธรรมจากการบรรยายธรรมะในเรื่อง “ธรรมกับการทำงาน” หัวข้อ “สมดุลรัก” (Love Balance) โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วลีธรรมจากการบรรยายธรรมะดังกล่าว ได้เข้ามาสอดแทรกพระธรรม เพื่อให้ทุกคนนำไปประยุกต์ใช้สอดคล้องกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่มีเทศกาลวาเลนไทน์

บรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
กลับ
วันที่ : 5/2/2013
อ่าน : 1,456
SHARE