ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานว่าง
ค้นหางาน
ประเภทของงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำแหน่งงาน
จำนวน
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ประกาศ
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าส่วนผลิตอาหาร - ประจำโรงงานชลบุรี
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอมตะ ซิตี้ (ชลบุรี)
วันที่ประกาศ
5 พ.ค. 2564
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าแผนกผลิต (Front/Middle/Back) ประจำโรงงานชลบุรี
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอมตะ ซิตี้ (ชลบุรี)
วันที่ประกาศ
14 ธ.ค. 2564
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานขายอาวุโส
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
10 พ.ย. 2564
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่บริการงานขาย
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
19 พ.ย. 2564
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
7 ธ.ค. 2564
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
ผู้แทนขายต่างจังหวัด
จำนวน
หลายอัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
22 ธ.ค. 2564
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
19 ม.ค. 2564
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าแผนกคลังสินค้าเร็จรูป
รับสมัครด่วน !
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
1 ธ.ค. 2563
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
พนักงานแผนกคลังวัตถุดิบ / คลังสำเร็จรูป
จำนวน
3
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
1 ธ.ค. 2563
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร นิคมอมตะ ชลบุรี
รับสมัครด่วน !
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอมตะ ซิตี้ (ชลบุรี)
วันที่ประกาศ
1 ธ.ค. 2563
รายละเอียด
คลิกเพื่อดูตำแหน่งอื่น