ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานว่าง
ค้นหางาน
ประเภทของงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำแหน่งงาน
จำนวน
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ประกาศ
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าส่วนวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control Supervisor)
รับสมัครด่วน !
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
9 มิ.ย. 2565
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
9 มิ.ย. 2565
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
จำนวน
2
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
9 มิ.ย. 2565
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าส่วนงานวิจัยการตลาด
รับสมัครด่วน !
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
1 ธ.ค. 2563
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
Data Analyst / Senior Data Analyst
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
9 มิ.ย. 2565
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอมตะ ซิตี้ (ชลบุรี)
วันที่ประกาศ
9 มิ.ย. 2565
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
Senior R&D Specialist (Herb)
รับสมัครด่วน !
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
17 ก.พ. 2565
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
R&D Specialist (Food)
รับสมัครด่วน !
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
17 ก.พ. 2565
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
ผู้แทนขายต่างจังหวัด
จำนวน
หลายอัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
22 ธ.ค. 2564
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
7 ธ.ค. 2564
รายละเอียด
คลิกเพื่อดูตำแหน่งอื่น