ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานว่าง
ค้นหางาน
ประเภทของงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำแหน่งงาน
จำนวน
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ประกาศ
ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่พิมพ์บิล/ใบลดหนี้
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
1 ธ.ค. 2563
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าส่วนผลิตอาหาร - ประจำโรงงานชลบุรี
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอมตะ ซิตี้ (ชลบุรี)
วันที่ประกาศ
5 พ.ค. 2564
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
19 ม.ค. 2564
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าแผนกคลังสินค้าเร็จรูป
รับสมัครด่วน !
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
1 ธ.ค. 2563
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
พนักงานแผนกคลังวัตถุดิบ / คลังสำเร็จรูป
จำนวน
3
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
1 ธ.ค. 2563
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร นิคมอมตะ ชลบุรี
รับสมัครด่วน !
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอมตะ ซิตี้ (ชลบุรี)
วันที่ประกาศ
1 ธ.ค. 2563
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าส่วนงานวิจัยการตลาด
รับสมัครด่วน !
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
1 ธ.ค. 2563
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
พนักงานฝ่ายผลิต
จำนวน
หลายอัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
1 ธ.ค. 2563
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่การเงิน
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
26 ก.ย. 2562
รายละเอียด