ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานว่าง
ค้นหางาน
ประเภทของงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำแหน่งงาน
จำนวน
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ประกาศ
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าแผนกคลังสินค้าเร็จรูป
รับสมัครด่วน !
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
5 ธ.ค. 2562
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร นิคมอมตะ ชลบุรี
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอมตะ ซิตี้ (ชลบุรี)
วันที่ประกาศ
13 พ.ค. 2563
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
Media Buyer
รับสมัครด่วน !
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
26 ก.ย. 2562
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าส่วนงานวิจัยการตลาด
รับสมัครด่วน !
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
29 ส.ค. 2562
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง
รับสมัครด่วน !
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอมตะ ซิตี้ (ชลบุรี)
วันที่ประกาศ
11 ธ.ค. 2562
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
ผู้จัดการเขตการขาย (District Sales Manager) - ต่างจังหวัด
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
24 ต.ค. 2562
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
พนักงานฝ่ายผลิต
จำนวน
หลายอัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
26 ก.ย. 2562
รายละเอียด
ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมภายใน (Internal Audit)
จำนวน
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
วันที่ประกาศ
29 ส.ค. 2562
รายละเอียด