ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานว่าง
ค้นหางาน
ประเภทของงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าส่วนงานวิจัยการตลาด
Full Time
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
โพสต์เมื่อ 1/12/2020
รายละเอียดงาน
 • วางแผนงานวิจัยที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ
 • บริหารโครงการวิจัยแต่ละโครงการให้สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด
 • ควบคุมทีมงานวิจัยภาคสนาม
 • วางแผนการวิเคราะห์,ทำการตรวจสอบความถูกต้องของตารางแสดงผลการวิจัย
 • เขียนรายงานการวิจัย
สถานที่ทำงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
ติดต่อสอบถาม
โทร : 02-731-1029 ต่อ 6205
อีเมล : RecruitTeam@ncp.co.th
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ป.ตรี - ป.โท สาขา เศรษฐ์ศาสตร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด,วิทยาศาสตร์ (สถิติ) ผ่านการเรียนวิชาระเบียบวิธีการวิจัย พร้อมทั้งมีความรู้ทางด้านสถิติ ,ธุรกิจและการตลาด
 • ประสบการณ์การทำงาน ด้านวิจัยตลาด/ธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป สามารถดำเนินการวิจัยได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS for Window
 • มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงการตลาดและธุรกิจ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่จำกัดได้ดี
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานและเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์ในด้านการทำวิจัยผ่าน Online หรือสามารถทำวิจัยในต่างประเทศได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยันและอดทนต่อการทำงาน
แบบฟอร์มสมัครงาน
แนบไฟล์
อัพโหลดไฟล์
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 mb.
ส่งใบสมัคร
กลับ
วันที่ : 1/12/2020
อ่าน : 613
SHARE