ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานว่าง
ค้นหางาน
ประเภทของงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน
Full Time
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
โพสต์เมื่อ 19/1/2021
รายละเอียดงาน
1.ตรวจสอบวิเคราะห์รายการบัญชีจากการบันทึกบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับ Stock  รวมถึงรายการที่ผิดปกติจากการบันทึกของฝ่ายต่างๆ 
2.คำนวณต้นทุนผลิต ต้นทุนขาย ประจำเดือน/ปี
3.กำหนดราคามาตรฐานของสินค้าสำหรับสินค้าใหม่  รวมถึงราคามาตรฐานที่ใช้ประจำปี 
4.ตรวจนับวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ             
5.จัดทำ/ตรวจสอบ/วิเคราะห์ รายงานต่างๆ เช่น รายงานต้นทุนผลิต,รายงานสินค้าคงเหลือ 
6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ทำงาน
ลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
ติดต่อสอบถาม
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-731-1029-30 ต่อ 6203, 6204 , 6205 , 086-314-1944
เว็บไซต์ : www.ncp.co.th
คุณสมบัติ
-เพศหญิง - ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุตั้งแต่ 30-35 ปี 
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
-มีประสบการณ์ทำงานในงานต้นทุนการผลิตตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 
-หากมีประสบการณ์บัญชีต้นทุนโดยใช้ระบบSAP,ต้นทุนโรงงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
-วันและเวลาทำงานปกติ: วันจันทร์ - วันศุกร์ (และวันเสาร์สุดท้ายของเดือน) เวลา 08.30 - 17.30 น.
-มีบุคคลค้ำประกันได้ 
แบบฟอร์มสมัครงาน
แนบไฟล์
อัพโหลดไฟล์
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 mb.
ส่งใบสมัคร
กลับ
วันที่ : 19/1/2021
อ่าน : 141
SHARE