+66 (0) 2731 - 1029 center@ncp.co.th

เกี่ยวกับ NCP

วิสัยทัศน์และพันธสัญญา

Vision&Commitment-03-01

“เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ และความปลอดภัย
ส่งมอบสินค้าทันเวลา สร้างเสริมความมั่นใจ และความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค
โดยปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ และพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง”

ที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ของเรา คือจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าไปจนถึงเวลาก่อนเข้านอนในทุกๆวัน

“เพื่อนที่ดี…ต้องห่วงใยกันตลอดเวลา” คือพันธสัญญาและการสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เหนือกว่า เพราะเราจะคอยดูแลกันและกัน
แบบนี้ตลอดไป จะคอยดูแลทุกช่วงเวลาด้วยความห่วงใยและหวังดีเสมอมา