เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

Full Time
โรงงานลาดพร้าว 107 (กรุงเทพ)
Posted 3 ปี ago

รายละเอียดงาน :
• บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ PRICE LIST ส่วนลด และสร้างฐานภาษีสำหรับส่งออก
• จัดทำ MASTER DATA
• ทวนสอบ BOM และ ROUTING
• ตรวจนับวัตถุดิและสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ
• เตรียมข้อมูล พร้อมตรวจสอบการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าสำเร็จรูป และจัดทำรายงานต้นทุนการผลิต

คุณสมบัติ :
• เพศหญิง – ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุตั่งแต่ 23-28 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานในงานด้านบัญชีต้นทุนตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
• หากมีประสบการณ์ระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ในการตรวจนับ Stock
• ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ และวันเสาร์สุดท้ายของเดือน เวลา 08.30-17.30น.
• มีบุคคลค้ำประกันได้

สถานที่ทำงาน :
• โรงงานลาดพร้าว 107 จ.กรุงเทพ

ติดต่อสอบถาม :
• โทร 02-731-1029 ต่อ 6202-4
• อีเมล RecruitTeam@ncp.co.th

Job Features

Job CategoryRecruit NCP
Rank1

Apply Online