ข่าวสาร

Peace in Mind “รู้ทันสติ ชีวิตเป็นสุข”

   โครงการจิตสงบใจเป็นสุข    Peace in Mind “รู้ทันสติ ชีวิตเป็นสุข”
โครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ที่บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงาน โดยครั้งนี้ได้เปลี่ยนสถานที่ไปจัดที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคนนำธรรมะคำสอนมาใช้กับการทำงาน และนับเป็นครั้งที่ 14 โดยครั้งนี้ พระราชวิจิตรปฏิภาณ ได้กลับมาแสดงวลีธรรมจากการบรรยายธรรมะในเรื่อง “ธรรมกับการทำงาน” หัวข้อ “รู้ทันสติ ชีวิตเป็นสุข” 

บรรยายธรรมโดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
กลับ
วันที่ : 6/11/2012
อ่าน : 1,908
SHARE