NEWS

Peace in Mind “รู้ทันสติ ชีวิตเป็นสุข”

   Peace in Mind    Peace in Mind “รู้ทันสติ ชีวิตเป็นสุข”
โครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ที่บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงาน โดยครั้งนี้ได้เปลี่ยนสถานที่ไปจัดที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคนนำธรรมะคำสอนมาใช้กับการทำงาน และนับเป็นครั้งที่ 14 โดยครั้งนี้ พระราชวิจิตรปฏิภาณ ได้กลับมาแสดงวลีธรรมจากการบรรยายธรรมะในเรื่อง “ธรรมกับการทำงาน” หัวข้อ “รู้ทันสติ ชีวิตเป็นสุข” 

บรรยายธรรมโดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
BACK
Date : 6/11/2012
Views : 1,908
SHARE