ข่าวสาร

Peace in Mind “ศีล 5”

   โครงการจิตสงบใจเป็นสุข    Peace in Mind “ศีล 5”
บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงานโครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข วลีธรรมจากการบรรยายธรรมะในหัวข้อ “ศีล 5” เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคน มีความสงบสุขทางใจ และเข้าถึงความสุขด้วยศีลธรรมอันดี

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์พรพล ปสนฺโน
วัดพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
กลับ
วันที่ : 3/4/2010
อ่าน : 2,056
SHARE