ข่าวสาร

Peace in Mind “ใจเขา ใจเรา มองให้เป็น”

   โครงการจิตสงบใจเป็นสุข    Peace in Mind “ใจเขา ใจเรา มองให้เป็น”
โครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ที่บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงาน เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคนนำธรรมะคำสอนมาใช้กับการทำงาน ผ่านมาถึงครั้งที่ 12 โดยครั้งนี้ พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน ได้กลับมาแสดงวลีธรรมจากการบรรยายธรรมะในเรื่อง “ธรรมกับการทำงาน” หัวข้อ “ใจเขา ใจเรา มองให้เป็น” 

บรรยายธรรมโดย พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน
ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัดฝายหิน เชียงใหม่
กลับ
วันที่ : 15/8/2019
อ่าน : 2,074
SHARE