เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
“มุ่งการวิวัฒนาการทุกมิติ คงความเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดสมุนไพร เครื่องดื่มและอาหาร
ที่สร้างเสริมสุขภาพเฉพาะทาง สุขภาพองค์รวมตอบโจทย์ความต้องการตามยุคสมัย สู่ผู้บริโภคระดับสากล”
 
 นโยบายคุณภาพ
“เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพดี มีความปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมาย พร้อมส่งมอบสินค้าทันเวลา เสริมสร้างความมั่นใจความเป็นของแท้ไม่ปลอมปน
ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างมีประสิทธิผลและพัฒนาความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่อง”