NEWS

แจ้งเตือน การแอบอ้างชื่อบริษัท NCP หลอกลวงสมัครงาน

   News Releases    แจ้งเตือน การแอบอ้างชื่อบริษัท NCP หลอกลวงสมัครงาน
ประกาศแจ้งเตือน !!
การแอบอ้างชื่อบริษัท โลโก้ และข้อมูลบริษัท


ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด  โลโก้ และข้อมูลบริษัท ประกาศรับสมัครงานผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เพื่อหลอกลวงให้ผู้สนใจสมัครงาน ลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนตัวผ่านลิงค์ปลอม และให้โอนเงินค่าสมัคร เงินลงทุน
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสมัครงานกับบริษัทฯ 

ทั้งนี้ บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีการรับสมัครงานในรูปแบบดังกล่าว รวมทั้งไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินค่าสมัคร หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสมัครงานแต่อย่างใด

จึงขอเตือนผู้ที่สนใจสมัครงาน อย่าหลงเชื่อให้ข้อมูลส่วนตัว และโอนเงินให้แก่กลุ่มมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาด หากท่านต้องการตรวจสอบการประกาศรับสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครงาน หรือรายงานการพบเห็นการกระทำผิดของมิจฉาชีพ หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ผ่านทาง เว็บไซต์บริษัท www.ncp.co.th, เบอร์โทร 02-7311029, Facebook NCP Recruit, Line@ 063-8815184
        
บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
BACK
Date : 22/8/2023
Views : 912
SHARE