NEWS

Peace in Mind “การเพิ่มพลังจิตในการทำงาน”

   Peace in Mind    Peace in Mind “การเพิ่มพลังจิตในการทำงาน”
โครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ที่บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงาน เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคนนำธรรมะคำสอนมาใช้กับการทำงาน ผ่านมาถึงครั้งที่ 8 โดยครั้งนี้ พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ได้มาแสดงวลีธรรมจากการบรรยายธรรมะในเรื่อง “ธรรมกับการทำงาน” หัวข้อ “การเพิ่มพลังจิตในการทำงาน” 

บรรยายธรรมโดย พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
BACK
Date : 5/4/2011
Views : 1,686
SHARE