NEWS

Peace in Mind “ของขวัญแสนล้าน”

   Peace in Mind    Peace in Mind “ของขวัญแสนล้าน”
กลับมาอีกครั้งสำหรับโครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ซึ่งบริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงาน เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคนได้นำหลักแนวคิดจากวลีธรรมจากพระชื่อดังมาประยุกต์กับการทำงาน ซึ่งในครั้งนี้ นับเป็นวาระพิเศษ โดยที่ได้รับเกียรติจาก พ.อ. นพ. พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา นักพูดด้านธรรมะ และวิทยากรมาร่วมให้แนวคิด ความรู้

งาน Peace in Mind ดังกล่าวจึงนับเป็นครั้งที่ 16 โดยมีการบรรยายธรรมะในเรื่อง “ธรรมกับการทำงาน” ผ่านหัวข้อ “ของขวัญ แสนล้าน” ซึ่งเป็นคำสอนที่กล่าวถึงความสำคัญเหนืออื่นใดต่อแม่และลูก ในช่วงใกล้เทศกาลวันแม่แห่งชาติด้วย

บรรยายโดย พ.อ. นพ. พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
BACK
Date : 6/8/2013
Views : 1,965
SHARE