NEWS

Peace in Mind “งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์”

   Peace in Mind    Peace in Mind “งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์”
โครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ที่บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงาน เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคนนำธรรมะคำสอนมาใช้กับการทำงาน ผ่านมาถึงครั้งที่ 4 โดยครั้งนี้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ได้มาแสดงวลีธรรมจากการบรรยายธรรมะในเรื่อง “ธรรมกับการทำงาน” หัวข้อ “งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์” ด้วยแนวคิดการสร้างงานให้สัมฤทธิ์ พร้อมกับชีวิตรื่นรมย์

บรรยายธรรมโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
BACK
Date : 30/9/2010
Views : 1,919
SHARE