NEWS

Peace in Mind “งานได้ผล คนเป็นสุข องค์กรรุดหน้า”

   Peace in Mind    Peace in Mind “งานได้ผล คนเป็นสุข องค์กรรุดหน้า”
กิจกรรมที่ บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดขึ้นเป็นประจำ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคน มีความสงบสุขทางใจและได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริง โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ผ่านวลีธรรมบรรยายในเรื่อง ธรรมกับการทำงาน หัวข้อ “งานได้ผล คนเป็นสุข องค์กรรุดหน้า”

การบรรยายธรรมครั้งนี้ พระไพศาล วิสาโล ได้แทรกหลักแนวคิดทางศาสนา สอดคล้องกับการทำงานและการดำเนินชีวิตด้วย

บรรยายธรรมโดย พระไพศาล วิสาโล
เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
BACK
Date : 27/5/2011
Views : 1,446
SHARE