NEWS

Peace in Mind “ธรรม (ทำ) เพื่อแม่”

   Peace in Mind    Peace in Mind “ธรรม (ทำ) เพื่อแม่”
บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด ฉลองครบรอบ 30 ปี บริษัทด้วยการจัดงานโครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 22 ผ่านวลีธรรมจากการบรรยายธรรมะในเรื่อง “เปิดสวิตซ์ ให้ใจคลิกธรรม” หัวข้อ “ธรรม (ทำ) เพื่อแม่” โดยพระมหาวีรพล วีรญาโณ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคน นำพระธรรมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการทำงาน นอกจากนี้ วลีธรรมยังกล่าวถึงคำสอนของแม่ ซึ่งหมายถึงการนำคำสอนจากบุพการี เพื่อมาสร้างสิ่งดี ๆ ในสังคมด้วย

บรรยายธรรมโดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
BACK
Date : 5/8/2016
Views : 1,770
SHARE