NEWS

Peace in Mind “ปราชญ์พระราชา จากพ่อของแผ่นดิน”

   Peace in Mind    Peace in Mind “ปราชญ์พระราชา จากพ่อของแผ่นดิน”
บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงานโครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ครั้งที่ 26 ผ่านวลีธรรมจากการบรรยายธรรมะในเรื่อง “ฟังธรรมะของพระราชา” หัวข้อ “ปราชญ์พระราชา จากพ่อของแผ่นดิน” โดยพระราชวรมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การบรรยายธรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคน นำพระธรรมและหลักคำสอนจากปราชญ์ของพระราชามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการทำงาน

บรรยายธรรมโดย พระราชวรมุนี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร
BACK
Date : 18/11/2017
Views : 2,068
SHARE