NEWS

Peace in Mind “ปีใหม่ สติใหม่ ชีวิตใหม่”

   Peace in Mind    Peace in Mind “ปีใหม่ สติใหม่ ชีวิตใหม่”
เดินทางมาถึงครั้งที่ 6 แล้วสำหรับ โครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ที่บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงานผ่านวลีธรรมจากการบรรยายธรรมะ ซึ่งครั้งนี้เป็นเรื่อง “ธรรมกับการทำงาน” หัวข้อ “ปีใหม่ สติใหม่ ชีวิตใหม่” โดยพระมหาวีระพันธ์  ชุติปญฺโญ ที่ได้มาบรรยายธรรมะเพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคน นำพระธรรมมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน นอกจากนี้ พระเจ้าของนามปากกา “ชุติปญฺโญ” ยังได้รวบรวม 4 วิธีในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข เพื่อให้ทุกคนได้นำคำสอนเหล่านี้ไปยึดปฏิบัติให้เกิดความสุขในการดำรงชีวิต ด้วยคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ว่า “ทุกอย่างเริ่มที่ใจ และจบลงที่ใจ ถ้าเราเข้าใจตนเอง เราจะเข้าใจคนทั้งโลก”

บรรยายธรรมโดย พระมหาวีระพันธ์  ชุติปญฺโญ
วัดบางรักใหญ่ นนทบุรี
BACK
Date : 24/12/2010
Views : 1,479
SHARE