NEWS

Peace in Mind “ฟังธรรมะของพระราชา”

   Peace in Mind    Peace in Mind “ฟังธรรมะของพระราชา”
กลับมาอีกครั้งสำหรับโครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ซึ่งบริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงาน เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคนได้นำหลักแนวคิดจากวลีธรรมและหลักคำสอนจากพระชื่อดังมาประยุกต์กับการทำงาน ซึ่งในครั้งนี้ พระราชวรมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร ได้มาให้หลักคำสอน

งาน Peace in Mind ดังกล่าวจึงนับเป็นครั้งที่ 27 โดยมีการบรรยายธรรมะในเรื่อง “ฟังธรรมะของพระราชา” หัวข้อ “ปราชญ์พระราชา จากพ่อของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นคำสอนที่กล่าวถึงความสำคัญด้วยการนำหลักแนวคิดจากพระราชามาปรับใช้ในชีวิตจริง

บรรยายธรรมโดย พระราชวรมุนี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร
BACK
Date : 25/11/2017
Views : 2,240
SHARE