NEWS

Peace in Mind “ฟังเทศน์เอาบุญเพื่อแม่”

   Peace in Mind    Peace in Mind “ฟังเทศน์เอาบุญเพื่อแม่”
ต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 11 แล้วสำหรับ โครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ที่บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงานผ่านวลีธรรมจากการบรรยายธรรมะ ซึ่งครั้งนี้เป็นเรื่อง “ธรรมกับการทำงาน” หัวข้อ “ฟังเทศน์ เอาบุญ เพื่อแม่” โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ที่ได้มาบรรยายธรรมะเพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคน นำพระธรรมมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน

วลีธรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ นอกจากจะมีคำสอนทางศาสนาที่ประยุกต์ใช้กับการทำงานแล้ว ยังมีคำสอนให้รู้ซึ้งถึงความกตัญญูรู้คุณต่อมารดาผู้ให้กำเนิด เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนได้นำไปปฏิบัติในการใช้ชีวิตกับครอบครัวด้วย

บรรยายธรรมโดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
BACK
Date : 2/8/2011
Views : 2,617
SHARE