NEWS

Peace in Mind “รู้รับแต่พอดี พร้อมมีสุขที่ได้ให้”

   Peace in Mind    Peace in Mind “รู้รับแต่พอดี พร้อมมีสุขที่ได้ให้”
บริษัท นิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด จัดงานโครงการ Peace in Mind จิตสงบ ใจเป็นสุข ครั้งที่ 10 ผ่านวลีธรรมจากการบรรยายธรรมะในเรื่อง “ธรรมกับการทำงาน” หัวข้อ “รู้รับแต่พอดี พร้อมมีสุขที่ได้ให้” โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคน นำพระธรรมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการทำงาน รู้จักการรับแต่พอดี และมีความสุขที่ได้ให้และแบ่งปัน

บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม กาญจนบุรี
BACK
Date : 6/7/2011
Views : 1,336
SHARE